Iyengar Yoga

Iyengar Yoga

Iyengaryoga är en fysisk, kraftfull form av yoga med övningar och yogaställningar (asanas) som utförs mycket noggrant. Den kan inte jämföras med andra former av så kallad gym-yoga, då fokus i Iyengaryoga ligger i att utföra ställningarna korrekt utifrån kroppens anatomi och fysiska förutsättningar. En Iyengaryoga-lärare har gått igenom en gedigen utbildning. Hon har lärt sig att ge instruktioner som passar till elevernas behov och hur man observerar utövandet av yogaställningarna och korrigerar, när det behövs.

I Iyengaryoga finns ingen konkurrens, inga tävlingsmoment och inte heller prestige. Det är du själv som bestämmer hur mycket kroppen klarar av. Och vad du kan utföra. Alla kan utföra Iyengaryoga, oavsett ålder.

Under en lektion jobbar vi utifrån individens förutsättningar. Viktigt är anatomisk linjering och framförallt hållning. Varje ställning gås igenom noga och genomförs relativt långsamt. Du stannar kvar i ställningen och vissa rörelser upprepas för bästa effekt.

Vi använder ibland enkla hjälpmedel som klossar, bälten och filtar för att kunna utföra ställningarna så rätt som möjligt. Det vill säga tänja fullt ut för att få så mycket plats inuti kroppen som möjligt med maximalt hänsyn till kroppens anatomi. Genom ett förfinat system av hundratals ställningar uppnår du stor medvetenhet om kroppens hållning och raka linjer. Du tränar både styrka, uthållighet, smidighet och balans samt koncentration och meditation.

Iyengaryoga har fått sitt namn efter den numera avlidna yogacharya B.K.S. Iyengar (1918 - 2014), som har systematiserat och gett nytt liv till denna gamla konst. Han har gjort yoga tillgänglig för människor över hela världen. Numera finns det Iyengaryoga-center i nästan alla världens större städer.

B.K.S. Iyengars intresse för att träna, experimentera och undersöka yoga har skapat en yogaform som tilltalar människor i dag. Iyengaryoga tillmötesgår den lite för jäktade och allt för stillasittande nutidsmänniskans behov.

Hemsida: www.bksiyengar.com

Varför Yoga?

Människor upplever yogans positiva effekt på många olika sätt. Resultaten kan vara båda fysiska och mentala. Många känner av de positiva effekterna omedelbart genom att delta i en grupp en gång i veckan eller att träna själv en stund varje dag. Men för att få det mesta av sin yogaträning krävs dock lite självdisciplin, kontinuitet och engagemang. Precis som med all träning.

Först och främst är effekten av regelbunden yogaträning att du upplever mindre stress och bättre förmåga att handskas med kraven i ditt vardagsliv. Under träningen behöver de utmanande och krävande ställningarna all din uppmärksamhet. Det finns ingen tid att tänka på annat.

För det andra är det många fysiska resultat. Din kondition blir bättre, du mår bättre och trivs bättre i din kropp. Du blir smidigare och starkare och sover bättre. Cirkulationen i din kropp och hormonbalansen kan förbättras, vilket ger bättre hälsa och mer energi.

Värk och spänningar i rygg, axlar, nacke och huvud blir avsevärt mindre eller kan försvinna helt. Dessutom gör yoga dig mer balanserad och fokuserad på det du vill göra samt mindre mottaglig för stress, problem och oönskad påverkan. Du lär känna dig själv bättre och det gör det lättare att slappna av i mötet med dig själv och andra människor.

Allt detta händer såklart inte efter din första yogalektion. Fördelarna med yoga kommer så småningom och är individuella. I gengäld håller resultaten i sig, om du fortsätter att praktisera.