Yogalärarna

Våra yogalärare

Alla lärare på Göteborgs Yoga Centrum blir utbildade intensivt och under många år. De är inte yogainstruktörer, utan yogalärare. Som Iyengar yogalärare är man själv inne i en ständig process av lärande som stärker förmågan att lära ut yoga till andra på ett inspirerande sätt. Lärarna är tränade i att titta på människors kroppar, så de kan vägleda och korrigera utifrån individuella behov.

Kraven på en Iyengar yogalärare är de samma över hela världen och lärarna står i ständig kontakt med hur Iyengaryogan utvecklas internationellt.

Fortbildningen av yogalärarna är ett område som vi prioriterar på Göteborgs Yoga Centrum. Det har alla glädje och nytta av, inte minst du som är yogadeltagare!

Alla lärare på Göteborgs Yoga Centrum är internationellt certifierade Iyengar yogalärare utbildade av Leela G. Hansen på Göteborgs Yoga Centrum. De är medlemmar i Iyengar Yogaföreningen i Sverige.