Workshop: Yoga & filosofi

Please scroll down for information in English

Praktisk yogafilosofi:
Yogans ursprung bortom den fysiska praktiken

Gitte Bechsgaard och Sheila Haswell 
Online workshop lördag och söndag 22 – 23 maj 2021

Yoga är inte något vi bara gör på mattan. Målet är att klarheten och lugnet som vi får från yogan skall påverka våra tankar, handlingar och livsval i stort. På denna workshop studerar vi yogans filosofiska värld tillsammans med framstående gästlärare Gitte Bechsgaard som vår guide. Filosofin varvas med yogaundervisning av Sheila Haswell.

Gitte berättar på ett enkelt sätt så alla blir inspirerade och förstår helheten i yoga på ett djupare sätt. Hur hänger den fysiska yoga som jag utövar ihop med mitt liv i övrigt? Hur hittar jag mål och mening i mitt liv?

Efter två uppskattade online workshops 2020/2021 är vi glada att bjuda in Gitte Bechsgaard och Sheila Haswell en tredje gång för att undervisa kring ett nytt tema:

Yogans ursprung – bortom din fysiska yogapraktik
Patanjalis uråldriga filosofi för att utveckla sinnet

En av de största utmaningarna inom yoga är målet att balansera och harmonisera vårt medvetande. Alla som har försökt vet att det är mycket svårare än det låter. I Patanjalis Yoga Sutras, diskuterar Patanjali hur du kan använda din yogapraktik (sadhana) för att utveckla positiva mentala och känslomässiga tillstånd,  som till exempel:

  • Tacksamhet (santosha)
  • Medkänsla
  • Vänlighet
  • Mod
  • Mindfulness

Istället för att fokusera på det vi saknar, lär yoga oss att uppskatta det vi har. Inom yoga uppmuntras i synnerhet att vi tar del av andliga läror om positiv transformation. På denna workshop kommer vi att utforska Patanjalis filosofiska läror och undersöka hur de relaterar till vår vardag och vår yogapraktik.

Schema för lördag och söndag:
Kl. 13.00 – 15.00
Föreläsning med Gitte Bechsgaard.
Kl. 15.30 – 17.30
Yogaundervisning med Sheila Haswell. I sin undervisning kommer Sheila återkoppla till Gittes föreläsning så att yogan och föreläsningen blir en helhet.

Du kan titta i efterhand
Workshopen spelas in och alla anmälda får tillgång till den online i 14 dagar efter att den har ägt rum.

Gitte Bechsgaard har en unik kunskap, bl.a. tack vara dagliga studier av de traditionella yogatexterna hos sin lärare och guro Krishan Mantri-ji under tio år förenat med många års erfarenhet av Iyengaryoga. Hon är författare till The Gift of Consciousness: Patanjali’s Yoga Sutras. Nyligen utgavs hennes senaste bok Yoga and Alignment: From the Upanishads to B.K.S. Iyengar. Gitte har gåvan att kunna förmedla hur vi kan förstå och använda de gamla yogatexterna till att ge djup mening i våre vardagsliv. Gitte är från Danmark och är i dessa år mest på resande fot.

Sheila Haswell är en av Storbritanniens mest erfarna och uppskattade senior Iyengaryogalärare. Hon har undervisat i Iyengaryoga i mer än 30 år och har ett överflöd av kunskap som hon gärna delar med sig av. Sheila har blivit undervisad av B.K.S. Iyengar vid otaliga tillfällen och har haft sin mamma Lilian Biggs som sin främsta dagliga lärare. I sin undervisningsstil visar Sheila stor inlevelseförmåga och har ett uppmuntrande förhållningssätt. Hon driver Iyengar Yoga Shala som ligger strax utanför London, och är aktiv i den brittiska Iyengaryogaföreningen IYAUK.Gitte har gåvan att kunna förmedla hur vi kan förstå och använda de gamla yogatexterna till att ge djup och mening i våra vardagsliv. Gitte är från Danmark och är i dessa år mest på resande fot.

All undervisning är på engelska.
Gitte uppmanar dig att ha din kamera på under workshopen. På det sättet blir workshopen mer levande och alla får ut mer av den.

För vem: Kursen är för alla som önskar fördjupa sin yogaträning med kunskaper om yogafilosofi. Du är välkommen på kursen oavsett vilken yogatradition som du praktiserar efter. Du som känner dig som nybörjare är också välkommen!

Avgift: 1080 kr

Kontakta oss med frågor
Workshopen är ett samarbete mellan Göteborgs Yoga Centrum och Vidya Institute.
Frågor om anmälan och betalning: yogacentrum@yogacentrum.com

Intervju med Gitte Bechsgaard

Klicka på bilden för att se intervjun på youtube.

Image
Image

The Origins Of Yoga: Beyond Physical Practice:
The Sage Patanjali’s Ancient Philosophy For Harnessing The Mind

Online workshop 22 – 23 maj 2021

Boka yogaworkshop

Information in English

The Origins Of Yoga: Beyond Physical Practice: The Sage Patanjali’s Ancient Philosophy For Harnessing The Mind

One of the greatest challenges within yoga is the goal of harmonizing your mind. Anyone who’s tried this knows it’s much more difficult than it sounds. In the Yoga Sutras, Patanjali discusses how you can use yogic sadhana to cultivate positive mental and emotional states. These states include:

  • Gratitude (santosha)
  • Compassion
  • Friendliness
  • Courage
  • Mindfulness

Rather than a fixation on what’s lacking, yoga asks that we cultivate appreciation for what we have. It especially encourages exposure to spiritual teachings of positive transformation. During this workshop, we’ll explore the philosophical teachings of Patanjali and examine how they relate to both your daily life and Iyengar Yoga practice.

We use Zoom, a free software for online group meetings. Göteborgs Yoga Centrum will send you the welcome email and link.

The sessions will be recorded and sent to you right after the workshop. You will have access to the replay for 14 days. 

Date: May 22-23, 2021 (2-day online workshop)
Time of Lecture: 4:00am-6:00am PST, 7:00am-9:00am EST, 1:00pm-3:00pm CET, 12:00pm-2:00pm GMT, 7:00pm-9:00pm Taiwan.
Time of Asana: 6:30am-8:30am PST, 9:30am-11:30am EST, 3:30pm-5:30pm CET, 2:30pm-4:30pm GMT, 9:30pm-11:30pm Taiwan.
Fee: The workshop is 110 EUR / 125 USD / 800 DKK / 1080 SEK.
How do I pay? If possible, pay with your credit card when enrolling. If not, choose "Boka nu, betala sen" = Register now, pay later. We will send you a bill through PayPal. If you prefer a bank transfer, please let us know.

Help! Why is the registration in Swedish?
The workshop is a collaboration between Gitte Bechsgaard and Sheila Haswell at Vidya Institute, and Göteborgs Yoga Centrum in Sweden. We are honoured to host this workshop, and we welcome all international participants.

Our booking system is in Swedish. So unfortunately you will receive some information and emails in Swedish. But don't worry! We will make sure that you receive all the relevant information in English. The workshop will be in English, as will the emails that we write to you personally.

If you struggle with the registration, don't hesitate to contact us at yogacentrum@yogacentrum.com. You can also try using Google Translate.

A warm welcome to all of you!

Register here