Workshop: Yoga & filosofi

Praktisk yogafilosofi: Livets fyra mål

Gitte Bechsgaard och Sheila Haswell 
Online workshop lördag och söndag 6 – 7 februari 2021

Genom sin bakgrund som psykolog och Iyengaryogalärare, och inte minst genom sina många år med dagliga studier och umgänge hos sin lärare Sri Krishan Mantriji, har Gitte Bechsgaard blivit en mästarinna i att förmedla yogafilosofi och vedisk visdom.

Gitte berättar på ett enkelt sätt så alla blir inspirerade och förstår helheten i yoga på ett djupare sätt. Hur hänger den fysiska yoga som jag utövar ihop med mitt liv i övrigt? Hur hittar jag mål och mening i mitt liv?

I den vediska traditionen beskrivs vårt andliga liv som en pilgrimsfärd för själen. Under resans gång ska vi ägna oss åt att balansera och uppfylla fyra livsmål:
Dharma – andlig mening och plikt
Kama – kärlek och relationer
Artha – försörjning och trygghet
Moksha – självförverkligande

På sanskrit kallas dessa fyra mål med livet för ”Purushartas”. De kan beskrivas på många olika sätt. Under workshopen kommer vi utforska livsmålen från olika perspektiv: studier av Yoga Sutras, sång/recitation, och självreflekterande Iyengaryogapraktik.

Schema för lördag och söndag:
Kl. 15.00 – 16.30
Föreläsning med Gitte Bechsgaard.
Kl. 17.00 – 18.30
Yogaundervisning med Sheila Haswell. I sin undervisning kommer Sheila återkoppla till Gittes föreläsning så att yogan och föreläsningen blir en helhet.

Du kan titta i efterhand
Workshopen spelas in och alla anmälda får tillgång till den online i sju dagar efter att den har ägt rum.

Gitte Bechsgaard har en unik kunskap, tack vara gedigna studier av de traditionella yogatexterna förenat med många års erfarenhet av Iyengaryoga. Hon är författare till The Gift of Consciousness: Patanjali’s Yoga Sutras. Gitte har gåvan att kunna förmedla hur vi kan förstå och använda de gamla yogatexterna till att ge djup och mening i våra vardagsliv. Gitte är från Danmark och är i dessa år mest på resande fot.

Sheila Haswell är en av Storbritanniens mest erfarna och uppskattade senior Iyengaryogalärare. Hon har undervisat i Iyengaryoga i mer än 30 år och har ett överflöd av kunskap som hon gärna delar med sig av. Sheila har blivit undervisad av B.K.S. Iyengar vid otaliga tillfällen. I sin undervisningsstil visar Sheila stor inlevelseförmåga och har ett uppmuntrande förhållningssätt. Hon driver Iyengar Yoga Shala som ligger strax utanför London, och är aktiv i den brittiska Iyengaryogaföreningen IYAUK.

All undervisning är på engelska.
Gitte uppmanar dig att ha din kamera på under workshopen. På det sättet blir workshopen mer levande och alla får ut mer av den.

För vem: Kursen är för alla som önskar fördjupa sin yogaträning med kunskaper om yogafilosofi. Du är välkommen på kursen oavsett vilken yogatradition som du praktiserar efter. Du som känner dig som nybörjare är också välkommen!

Avgift: 820 kr

Kontakta oss med frågor
Workshopen är ett samarbete mellan Göteborgs Yoga Centrum och Vidya Institute.
Frågor om anmälan och betalning: yogacentrum@yogacentrum.com
Tekniska frågor: support@vidyainstitute.com

Image

Praktisk yogafilosofi – Alignment and the Four Goals of Spiritual Life
Online workshop 6 – 7 februari 2021

Boka din plats
Image

Intervju med Gitte Bechsgaard

Titta på youtube

Information in English

This online workshop will focus on alignment and the four goals of spiritual life. In the Vedic Tradition spiritual life is described as a profound pilgrimage of the soul. Within this journey we are meant to harmonize and fullfill the four main goals of life: dharma (spiritual purpose and duty), love and relationship (Kama), livelihood and security (artha) and moksha (Self-realization). In Sanskrit these four aims of life are called the “Purusharthas”, and are described in a variety of ways.

In this workshop we will explore these four traditional life-goals both from a variety of perspectives including sutra study, chanting and self-reflective Iyengar yoga practice (svadhyaya). More information...

We use Zoom, a free software for online group meetings. Göteborgs Yoga Centrum will send you the welcome email and link.

The sessions will be recorded and sent to you right after the workshop. You will have access to the replay for seven days. 

Date: February 6-7, 2021 (2-day online workshop)
Time of Lecture: 6:00am-7:30am PST, 9:00am-10:30am EST, 3:00pm-4:30pm CET, 2:00pm-3:30pm GMT
Time of Asana: 8:00am-9:30am PST, 11:00am-12:30pm EST, 5:00pm-6:30pm CET, 4:00pm-5:30pm GMT
Fee: The workshop is 90 USD / 820 SEK.
We ask you to use one of these payment methods:
1. Paypal payment to leela@yogacentrum.com
2. Bank transfer to Göteborgs Yoga Centrum AB.
Bank: Swedbank. SWIFT: SWEDSESS. IBAN: SE2380000810599842396740.

If you encounter any problems when enrolling, please email us at yogacentrum@yogacentrum.com. We will help you!