Workshop: Yoga & filosofi

Praktisk yogafilosofi – lär känna tillvarons urkrafter

Gitte Bechsgaard och Sheila Haswell 
Online workshop lördag och söndag 17 – 18 oktober

Yoga är inte något vi endast gör på mattan. Målet är att klarheten och lugnet som vi får från yogan ska påverka våra tankar, handlingar och livsval i stort. På denna unika workshop tittar vi in i yogans filosofiska värld, med Gitte Bechsgaard som guide.

Kan vi nutida människor lära och inspireras av uråldriga vediska traditioner? Gitte Bechsgaard Ph.D. är en mästare på att förmedla de ursprungliga indiska texterna så att de blir levande för oss idag. På denna workshop tar Gitte avstamp i gunateorin. Gunateorin är idén om tre krafter (gunas) som är närvarande i allt och alla: Sattva (ljus), Rajas (energi) och Tamas (mörker). Gitte vägleder oss att känna igen dessa krafter i vår vardag, och att arbeta med dem i vår yogapraktik – för större sinnesjämvikt och medvetenhet om självet.

Du kan delta i efterhand
Undervisningen spelas in och alla anmälda får tillgång till videon online i fyra dagar efter att den har ägt rum. Under den tiden kan du titta när du vill.

Schema för lördag och söndag:
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsning och mantrarecitation med Gitte Bechsgaard, samt tid reserverad för frågor och svar.
Kl. 12.30 – 14.30 Yogaundervisning med Sheila Haswell. I sin undervisning kommer Sheila återkoppla till Gittes föreläsning så att yogan och föreläsningen blir en helhet.

Gitte Bechsgaard har en unik kunskap, tack vara gedigna studier av de traditionella yogatexterna förenat med många års erfarenhet av Iyengaryoga. Hon är författare till The Gift of Consciousness: Patanjali’s Yoga Sutras. Gitte har gåvan att kunna förmedla hur vi kan förstå och använda de gamla yogatexterna till att ge djup och mening i våra vardagsliv. Gitte är från Danmark och är i dessa år mest på resande fot.

Sheila Haswell är en av Storbritanniens mest erfarna och uppskattade senior Iyengaryogalärare. Hon har undervisat i Iyengaryoga i mer än 30 år och har ett överflöd av kunskap som hon gärna delar med sig av. Sheila har blivit undervisad av B.K.S. Iyengar vid otaliga tillfällen. I sin undervisningsstil visar Sheila stor inlevelseförmåga och har ett uppmuntrande förhållningssätt. Hon driver Iyengar Yoga Shala som ligger strax utanför London, och är aktiv i den brittiska Iyengaryogaföreningen IYAUK.

All undervisning är på engelska.
Gitte uppmanar dig att ha din kamera på under workshopen. På det sättet blir workshopen mer levande och alla får ut mer av den. Du kommer ha åtkomst till workshopen online under fyra dagar efter den har ägt rum.

För vem: Kursen är för alla som önskar fördjupa sin yogaträning med kunskaper om yogafilosofi. Du är välkommen på kursen oavsett vilken yogatradition som du praktiserar efter. Du som känner dig som nybörjare är också välkommen!

Avgift: 950 kr

Kontakta oss med frågor
Workshopen är ett samarbete mellan Göteborgs Yoga Centrum och Vidya Institute.
Frågor om anmälan och betalning: yogacentrum@yogacentrum.com
Tekniska frågor: support@vidyainstitute.com

Image

Praktisk yogafilosofi – lär känna tillvarons urkrafter
Online workshop 17 – 18 oktober

Boka din plats
Image

Intervju med Gitte Bechsgaard

Titta på youtube

Information in English

This online workshop will focus on the multi-faceted meaning of Yoga, as laid out in the Yoga Sutras. We will explore how we can apply the Yoga philosophy in our daily lives and to Iyengar yoga Sadhana.

Workshop days will be composed of a 120 minute live online lecture (and/or call & response mantra recitation) that includes time for questions & answers. This will be followed by 120 minutes of guided asana sadhana.

Date: October 17th-18th, 2020 (2-day online workshop)
Time of Lecture: 1:00am-3:00am PST, 4:00am-6:00am EST, 9:00am-11:00am London, 10:00am-12:00pm CET, 4:00pm-6:00pm Taiwan
Time of Asana: 3:30am-5:30am PST, 6:30am-8:30am EST, 11:30am-1:30pm London, 12:30pm-2:30pm CET, 6:30pm-8:30pm Taiwan
Recording: The sessions will be recorded and sent to you right after the workshop. You will have access to the replay for four days.
Fee: The workshop is 950 SEK.

If you encounter any problems when enrolling, please email us at yogacentrum@yogacentrum.com. We will help you!
More information