Villkor

Våra villkor

Särskilda villkor för specialkurser
Särskilda kurser som intensivkurser, fördjupningskurser och utbildningar, kan ha egna villkor för bokning, betalning och avbokning. Läs kursbeskrivningen och kallelsen för att ta del av särskilda villkor.

Särskilda villkor för drop- in och yoga online
Drop-in yoga och yoga online bokas, betalas och avbokas direkt i Mindbody. Avboka minst 1 timme innan start, så kan du använda din betalning till nästa bokning. Vid sen avbokning förlorar du din betalning.